Beveiliging start bij maatwerk advies. Vakkundigheid en gevoel voor uw veiligheid zijn onze uitgangspunten. Safetylock levert een grote verscheidenheid aan oplossingen van kluizen, veiligheidsdeuren tot sloten" /> inbraakbeveiliging | veiligheidsdeuren | panic-rooms | kluizen | veiligheidscilinders | raambeveiliging
 
Home » Legal
   
 
Adres
Safetylock BVBA (Erpe) Oudenaardsesteenweg, 358 9420 Erpe-Mere

0477/97 68 90
info@safetylock.be


 
Wettelijke vermeldingen
Deze website is het eigendom van de vennootschap Safetylock bvba.
Het beheer en de controle van de website zijn toevertrouwd aan de vennootschap Safetylock bvba.
Safetylock bvba behoudt zich het alleenrecht voor deze site zonder kennisgeving vooraf te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te verwijderen.

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:
Safetylock bvba
Maatschappelijke zetel:

OUDENAARDSESTEENWEG 358
9420 ERPE-MERE
BE 0841298519

Rechten van intellectuele eigendom
Alle onderdelen van deze website worden beschermd door de auteursrechten van de vennootschap Safetylock bvba aan derden die deze laatste hebben toegestaan ze te gebruiken.
Beperking van aansprakelijkheid
U gebruikt deze website op eigen risico. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een virus of computerfraude.
Toepasselijk recht
Deze website werd in België gecreëerd. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden, ongeacht enig verhaal van contractuele of onrechtmatige aard dat door Safetylock bvba kan worden uitgeoefend.
Voor deze site geldt het Belgische recht als het toepasselijke recht. Safetylock bvba kan op geen enkele wijze garanderen dat de inhoud van deze website in overeenstemming is met het recht in andere landen. Op vorderingen of rechtszaken die verband houden met deze site of het gebruik van de site, is het Belgische recht van toepassing, hierbij uitsluitend de regels betreffende de wetsconflicten, tenzij voor een bepaalde transactie anders wordt aangegeven.
Omdat de inhoud van deze rubriek te allen tijde kan worden aangepast, worden de gebruikers verzocht deze rubriek geregeld te raadplegen.

 
Belastingvermindering voor de beveiliging van uw woning

Elke belastingplichtige die geld besteedt aan een betere beveiliging van de woning, waarvan hij eigenaar of huurder (of bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker) is, kan een belastingvermindering genieten. Om recht te hebben op de vermindering moeten de werken verplicht door een aannemer uitgevoerd worden.
Lees meer >>